Triton i Zakonshëm

Triton i Zakonshëm Triton i zakonshëm (Lissotriton vulgaris) është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të gjendet nga ultësirat perëndimore deri në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Tritoni i Alpeve

Tritoni i Alpeve Tritoni i alpeve (Ichthyosaura alpestris) është një amfib që jeton në liqenet malore të Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

E bukura e dheut

E Bukura e Dheut E bukura e dheut (Salamandra salamandra) e cila njihet edhe si picrrak, pisrenge, picnok është një amfib me shpërndarje të gjerë në Shqipëri. Ai gjendet në të gjitha malet e Shqipërisë në lartësi prej 600 deri 2000 m mbi nivelin e detit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj…

Salamandra e zezë

Salamandra e Zezë Salamandra e zezë (Salamandra atra) është një amfib që gjendet shumë rrallë në Shqipëri. Gjendet në zonën alpine. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.