Amfibët e Shqipërisë

RUAJMË MJEDISIN TONË

Urodela

 • Salamandra e zezë
 • E bukura e dheut
 • Tritoni i alpeve
 • Triton i zakonshëm
 • Tritoni me kreshtëSalamandra

Anura

 • Bretkosa barkverdhë
 • Thithlopa
 • Thithlopa e gjelbër
 • Verore
 • Bretkosa e gjelbër e zakonshme
 • Bretkosa e Epirit
 • Bretkosa e Shqipërisë
 • Bretkosa kërcimtare
 • Bretkosa e përrenjeve
 • Bretkosa e malit

KONTAKT

Ndërtojme një të ardhme më të mire

Na ndihmoni të ruajmë ajrin që thithim, ujin që pimë dhe vendet që i çmojmë.