Shkencë & Edukim

RUAJMË MJEDISIN TONË

5-1

Shkencë & Edukim

Aktivitetet e edukimit kanë filluar që para themelimit të Shoqatës Herpetofauna Shqiptare. Ekipi ynë ka dhënë leksione në shkolla, ka mbajtur biseda me komunitetin dhe organizuar udhëtime në terren me student, prej vitesh.

Me themelimin e Shoqatës Herpetofauna Shqiptare në vitin 2001 dhe mundësinë për të patur projekte që synonin edukimin, këto aktivitete u intensifikuan dhe numri i pjesëmarrësve u rrit. Ditët e rëndësishme mjedisore si dita ndërkombëtare për diversitetin biologjik, dita botërore e breshkave, dita botërore e breshkave të detit janë disa nga ditët më të rëndësishme ku ne festojmë natyrën e pasur rreth nesh me një program të zgjeruar të leksioneve, seminareve, lojërave, projekteve dhe ekspozitave.

5.1.2.-1

Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare Patok

Qendra EduKative
Herpetologjike

KONTAKT

Ndërtojme një të ardhme më të mire

Na ndihmoni të ruajmë ajrin që thithim, ujin që pimë dhe vendet që i çmojmë.