Kontakt

RUAJMË MJEDISIN TONË

Adresa jonë administrative është:

Publiku mund të na vizitojë në adresën tjetër:

Adresa

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (Herpetofauna Albanian Society) Lagja Sulhaxhi 037, 1032 Vorë, Albania

Adresa

Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare (Sea Turtle Research and First Aid Center) Laguna e Patokut, Patok, Albania

na shkruani