Zvarranikët e Shqipërisë

Breshkat e Shqipërisë

 • Breshkat e ujrave të ëmbla të Shqipërisë
 • Breshkat e tokës
 • Breshkat e detit të Shqipërisë

Hardhucat e Shqipërisë

 • Kakzogëza
 • Bullari
 • Hardhuca me venduza e mureve
 • Hardhuca me kthetra e mureve
 • Hardhuca me luspa të më mëdha
 • Zhapiu i ngathët
 • Zhapiu me tre vija
 • Zhapiu i gjelbër
 • Podarcis erhardii
 • Hardhuca e mureve
 • Hardhuca bishtgjatë
 • Hardhuca e barit
 • Zhapiu që lind këlysh
 • Zhapi këmbëvogël

Gjarpërinjtë e Shqipërisë

 • Gjarpri i verbër
 • Eryx jaculus
 • Gjarpri i zi
 • Shigjeta e gjatë
 • Bolla me katër vija
 • Shigjeta e shkurtër
 • Biroja
 • Gjarpri i madh i ujit
 • Gjarpri i vogel i ujit
 • Shigjeta e hollë
 • Gjarpri me lara
 • Bolla e shtëpisë
 • Bolla laramane
 • Nëpërka
 • Nëpërka me lara e malit
 • Nëpërka e vogël e malit

KONTAKT

Ndërtojme një të ardhme më të mire

Na ndihmoni të ruajmë ajrin që thithim, ujin që pimë dhe vendet që i çmojmë.