RRETH NESH

RUAJMË MJEDISIN TONË

volunteers-showing-support-and-unity-SE9ND4P.jpg

RRETH NESH

MISIONI JONE

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (SHHSH) është një organizatë jo-qeveritare që punon në kërkimin
shkencor dhe ruajtjen e mjedisit dhe llojeve të ndryshme të amfibëve dhe zvarranikëve në Shqipëri. SHHSH u themelua në vitin 2001 nga një grup biologësh dhe që atëherë është rritur në anëtarësi jo vetëm në biologji dhe ekologji, por edhe në disiplina të tjera si në fushën e ligjit dhe menaxhimit.Buxheti i SHHSH bazohet vetëm në të ardhurat nga projektet dhe donacionet. Tre programet tona kryesore kërkimi shkencor, edukimi dhe ruajtja, sigurojnë një kornizë për realizimin e projekteve që synojnë avancimin e njohurive mbi biologjinë dhe ekologjinë e amfibëve dhe zvarranikëve, ndikimin njerëzor në popullatat e tyre dhe pjesëmarrjen e publikut në ruajtjen e këtyre popullatave.

0

Çmimet Ndërkombëtare

0

Vullnetarë të përkushtuar

0

Fushata të suksesshme

MBËSHTEsni PROGRAMet TONA VULLNETARE PËR RUAJTJEN E amfibëve dhe zvarranikëve

KONTAKT

Ndërtojme një të ardhme më të mire

Na ndihmoni të ruajmë ajrin që thithim, ujin që pimë dhe vendet që i çmojmë.