Nëpërka e vogël e malit

Nëpërka e vogël e malit Nëpërka e vogël e malit (Vipera ursinii) është një gjarpër helmues që deri më tani është gjetur vetëm në livadhet alpine të Malit të Korabit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.

Nëpërka e vogël e malit

Nëpërka e vogël e malit Nëpërka e vogël e malit (Vipera ursinii) është një gjarpër helmues që deri më tani është gjetur vetëm në livadhet alpine të Malit të Korabit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.

Nëpërka

Nëpërka Nëpërka (Vipera ammodytes) njihe me emra të ndryshëm në zona të ndryshme të Shqipërisë si: Gjarpri me bri, Gjarpri i bokës, Gjarpër shullani, Gjarpri me nuska (hajmali), Gjarpri me xhepa, Bishtcung, Gjarpri me hundë dhe Gjarpri me kycylyt. Eshtë gjarpri më helmues në Shqipëri. Ai ka një shpërndarje të lartë dhe gjendet nga bregdeti…

Bolla Laramane

Bolla Laramane Bolla laramane (Zamenis situla) konsiderohet gjarpri më i bukur i Evropës. Rrallë gjendet në Shqipëri, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Bolla e Shtëpisë

Bolla e Shtëpisë Bolla e shtëpisë (Zamenis longissimus) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë në të gjithë vendin. Popullsia e tij ka rënë për shkak të shpyllëzimit. Ushqehet me minj dhe kjo është arsyeja që gjendet kryesisht pranë shtëpive. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.