Nëpërka e vogël e malit

Nëpërka e vogël e malit Nëpërka e vogël e malit (Vipera ursinii) është një gjarpër helmues që deri më tani është gjetur vetëm në livadhet alpine të Malit të Korabit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.

Nëpërka me lara e malit

Nëpërka me lara e malit Nëpërka me lara e malit (Vipera berus) e njohur edhe i nëpërka e malit me lara të ndërprera është një gjarpër helmues i shpërndarë në livadhet e zonave alpine. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Nëpërka

Nëpërka Nëpërka (Vipera ammodytes) njihe me emra të ndryshëm në zona të ndryshme të Shqipërisë si: Gjarpri me bri, Gjarpri i bokës, Gjarpër shullani, Gjarpri me nuska (hajmali), Gjarpri me xhepa, Bishtcung, Gjarpri me hundë dhe Gjarpri me kycylyt. Eshtë gjarpri më helmues në Shqipëri. Ai ka një shpërndarje të lartë dhe gjendet nga bregdeti…

Bolla Laramane

Bolla Laramane Bolla laramane (Zamenis situla) konsiderohet gjarpri më i bukur i Evropës. Rrallë gjendet në Shqipëri, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Bolla e Shtëpisë

Bolla e Shtëpisë Bolla e shtëpisë (Zamenis longissimus) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë në të gjithë vendin. Popullsia e tij ka rënë për shkak të shpyllëzimit. Ushqehet me minj dhe kjo është arsyeja që gjendet kryesisht pranë shtëpive. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Gjarpri me Lara

Gjarpri me Lara Gjarpri me lara (Teleskopus fallax) është një gjarpër gjysmë helmues. Ai ka një dhëmb injektimi helmues shumë primitive që gjendet në pjesën e pasme të gojës. Helmi injektohet pasi preja është gëlltitur. Ky gjarpër gjendet i shpërndarë përgjatë ultësirës perendimore të Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas…

Shigjeta e Hollë

Shigjeta e Hollë Shigjeta e hollë (Platyceps najadum) është një gjarpër jo-helmues me një prani shumë të ulët. Gjendet i shpërndarë në të gjitha zonat deri në lartësi 1500m mbi nivelin e detit. Ushqehet me hardhuca dhe insektet. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Gjarpri i vogel i ujit

Gjarpri i vogel i ujit Gjarpri i vogel i ujit (Natrix tessellate) është një gjarpër jo-helmues që jeton kryesisht në liqene dhe përrenj. Ushqehet kryesisht me peshq. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Gjarpri i madh i ujit

Gjarpri i madh i ujit Gjarpri i madh i ujit (Natrix natrix) është një gjarpër jo-helmues shumë i shpërndarë në vendin tone. Ushqehet kryesisht me amfibë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Biroja

Biroja Biroja (Malpolon insignit) është një gjarpër gjysmë-helmues i shpërndarë nga zonat bregdetare në zonat kodrinore. Ai ka një dhëmb injektimi shumë primitiv që gjendet në pjesën e pasme të gojës. Helmi injektohet kur preja është gëlltitur. Ai është i shpërndarë përgjatë ultësirës perendimore të Shqipërisë. Mund të gjendet edhe përgjatë luginave të rrjedhës së…