Hardhuca me kthetra e mureve

Hardhuca me kthetra e mureve Hardhuca me kthetra e mureve (Mediodactylus kotchyi) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe zona kodrinore nga Shkodra në Sarandë. Ajo mund të gjendet në muret e shtëpive të vjetra, pemëve dhe shkëmbinjve. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.  

Hardhuca me venduza e mureve

Hardhuca me venduza e mureve Hardhuca me venduza e mureve (Hemydactilus turcicus) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe zona kodrinore nga Shkodra në Sarandë. Ajo mund të gjendet në muret e shtëpive të vjetra. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.

Bullari

Bullari Bullari (Pseudopus apodus) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe zona kodrinore nga Shkodra në Sarandë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.  

Kakzogëza

Kakzogëza Kakzogëza (Anguis fragilis aka A. graeca) është një hardhucë i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona kodrinore. Ajo gjendet kryesisht nën tokë ose në vende me lagështi të lartë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.