• English
  • Shqip

Zvarranikët e Shqipërisë


Breshkat e Shqipërisë


Breshkat e ujrave të ëmbla të Shqipërisë
Breshkat e tokës
Breshkat e detit të Shqipërisë

Hardhucat e Shqipërisë


Kakzogëza
Bullari
Hardhuca me venduza e mureve
Hardhuca me kthetra e mureve
Hardhuca me luspa të më mëdha
Zhapiu i ngathët
Zhapiu me tre vija
Zhapiu i gjelbër
Podarcis erhardii
Hardhuca e mureve
Hardhuca bishtgjatë
Hardhuca e barit
Zhapiu që lind këlysh
Zhapi këmbëvogël

Gjarpërinjtë e Shqipërisë


Gjarpri i verbër
Eryx jaculus
Gjarpri i zi
Shigjeta e gjatë
Bolla me katër vija
Shigjeta e shkurtër
Biroja
Gjarpri i madh i ujit
Gjarpri i vogel i ujit
Shigjeta e hollë
Gjarpri me lara
Bolla e shtëpisë
Bolla laramane
Nëpërka
Nëpërka me lara e malit
Nëpërka e vogël e malit