• English
  • Shqip

Rreth nesh

RRETH NESH

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (SHHSH) është një organizatë jo-qeveritare që punon në kërkimin shkencor dhe ruajtjen e mjedisit dhe llojeve të ndryshme të amfibëve dhe zvarranikëve në Shqipëri. SHHSH u themelua në vitin 2001 nga një grup biologësh dhe që atëherë është rritur në anëtarësi jo vetëm në biologji dhe ekologji, por edhe në disiplina të tjera si në fushën e ligjit dhe menaxhimit. Buxheti i SHHSH bazohet vetëm në të ardhurat nga projektet dhe donacionet. Tre programet tona kryesore kërkimi shkencor, edukimi dhe ruajtja, sigurojnë një kornizë për realizimin e projekteve që synojnë avancimin e njohurive mbi biologjinë dhe ekologjinë e amfibëve dhe zvarranikëve, ndikimin njerëzor në popullatat e tyre dhe pjesëmarrjen e publikut në ruajtjen e këtyre popullatave.

Vizioni, Misioni dhe Qëllimet

Ekipi ynë

Rrjetet tona

Detajet tona të Kontaktit