• English
  • Shqip

Rreth nesh

RRETH NESH

Shoqata Herpetofauna Shqiptare (SHHSH) është një organizatë jo-qeveritare që punon në kërkimin
shkencor dhe ruajtjen e mjedisit dhe llojeve të ndryshme të amfibëve dhe zvarranikëve në Shqipëri.
SHHSH u themelua në vitin 2001 nga një grup biologësh dhe që atëherë është rritur në anëtarësi jo
vetëm në biologji dhe ekologji, por edhe në disiplina të tjera si në fushën e ligjit dhe menaxhimit.
Buxheti i SHHSH bazohet vetëm në të ardhurat nga projektet dhe donacionet.
Tre programet tona kryesore kërkimi shkencor, edukimi dhe ruajtja, sigurojnë një kornizë për realizimin
e projekteve që synojnë avancimin e njohurive mbi biologjinë dhe ekologjinë e amfibëve dhe
zvarranikëve, ndikimin njerëzor në popullatat e tyre dhe pjesëmarrjen e publikut në ruajtjen e këtyre
popullatave.


Vizioni, Misioni dhe Qëllimet

Lexo më shumë

Ekipi ynë

Lexo më shumë

Rrjetet tona

Lexo më shumë

Detajet tona të Kontaktit

Lexo më shumë