• English
  • Shqip

Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare Patok

Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare Patok
Më 26 shkurt 2016, SHHSH hapi Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare – qendra e parë e këtij lloji në Shqipëri. Qendra e Breshkave Detare u ndërtua si pjesë e projektit "Rrjeti për Ruajtjen e Cetaleve dhe Breshkave të Detit në Adriatik (NETCET)", bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian me fondet e asistencës teknike dhe bashkëpunimit (IPA-CBC). Qendra është pjesë e rrjetit të qendrave të për ruajtjen e breshkave të detit në Detin Adriatik. Foto nr 5.1.1

Kjo qendër është e pajisur me dy vaska dhe pajisjet e nevojshme veterinare për të siguruar ndihmën e parë dhe për të mbledhur të dhënat e nevojshme për qëllime shkencore në breshkat e gjalla dhe të ngordhura. Foto nr 5.1.2

Kjo qendër ka një sallë leksionesh ku mund të organizohen leksione, projektime dhe takime. Kjo qendër është bërë një tërheqje turistik dhe qendra kryesore e edukimit detar në Shqipëri. Foto nr 5.1.3

Si të na gjeni: Qendra për Studimin dhe Ndihmën e Parë për Breshkat Detare gjendet në fund të rrugës që ju dërgon në lagunën e Patokut, e cila është pranë parkingut të Bar Restorant Brilanti. Ju lutemi kontrolloni Google Maps ose këto koordinata GPS: 41.636541, 19.588167 për një orientim më të mirë.

Për të gjitha informatat shtesë, shpjegime më të detajuara të leksioneve dhe seminareve tona, për organizimet e vizitës tuaj në grup si dhe për pjesëmarrjet e mundshme në programet tona, ju lutemi na kontaktoni në:

Informacioni për vizitorin:

Ose plotësoni formularin dhe ne do t’ju kontaktojmë: