• English
  • Shqip

Amfibët e Shqipërisë


Urodela


Salamandra e zezë
E bukura e dheut
Tritoni i alpeve
Triton i zakonshëm
Tritoni me kreshtë

Anura


Bretkosa barkverdhë
Thithlopa
Thithlopa e gjelbër
Verore
Bretkosa e gjelbër e zakonshme
Bretkosa e Epirit
Bretkosa e Shqipërisë
Bretkosa kërcimtare
Bretkosa e përrenjeve
Bretkosa e malit