• English
  • Shqip

Zhapiu që lind këlysh

Zhapiu që lind këlysh

Zhapiu që lind këlysh (Zootoca vivipara) është hardhuca me shpërndarjen më të ulët në të gjithë vendin.
Deri tani vetëm një individ është raportuar. Ajo u gjet në Panair (Korab) rreth 2200m mbi nivelin e detit.
Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.