• English
  • Shqip

Zhapiu i ngathët

Zhapiu i ngathët

Zhapiu i ngathët (Lacerta agilis) është një hardhucë e gjetur në zonat malore, në livadhet alpine në Alpe,
Korab etj. Statusi i konservimit global për këtë lloj sipas IUCN është LC.