• English
  • Shqip

Zhapiu i gjelbër

Zhapiu i gjelbër
Zhapiu i gjelbër (Lacerta viridis) është një hardhucë shumë e shpërndarë, e gjetur në të gjithë vendin dhe në të gjitha zonat. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.