• English
  • Shqip
Kakzogëza
Kakzogëza (Anguis fragilis aka A. graeca) është një hardhucë i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona kodrinore. Ajo gjendet kryesisht nën tokë ose në vende me lagështi të lartë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.