• English
  • Shqip

Kakzogëza

Kakzogëza (Anguis fragilis aka A. graeca) është një hardhucë i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona
kodrinore. Ajo gjendet kryesisht nën tokë ose në vende me lagështi të lartë. Statusi i ruajtjes në nivel
global për këtë lloj sipas IUCN është LC.