• English
  • Shqip

Hardhuca me kthetra e mureve

Hardhuca me kthetra e mureve

Hardhuca me kthetra e mureve (Mediodactylus kotchyi) është një hardhucë e shpërndarë në ultësira dhe
zona kodrinore nga Shkodra në Sarandë. Ajo mund të gjendet në muret e shtëpive të vjetra, pemëve dhe
shkëmbinjve. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.