• English
  • Shqip

Hardhucat e Shqipërisë

Kakzogëza


Lexo më shumë

Bullari


Lexo më shumë

Hardhuca me venduza e mureve


Lexo më shumë

Hardhuca me kthetra e mureve


Lexo më shumë

Hardhuca me luspa të më mëdha


Lexo më shumë

Zhapiu i ngathët


Lexo më shumë

Zhapiu me tre vija


Lexo më shumë

Zhapiu i gjelbër


Lexo më shumë

Podarcis erhardii


Lexo më shumë

Hardhuca e mureve


Lexo më shumë

Hardhuca bishtgjatë


Lexo më shumë

Hardhuca e barit


Lexo më shumë

Zhapiu që lind këlysh


Lexo më shumë

Zhapi këmbëvogël


Lexo më shumë