• English
  • Shqip

Hardhucat e Shqipërisë

Kakzogëza
Bullari
Hardhuca me venduza e mureve
Hardhuca me kthetra e mureve
Hardhuca me luspa të më mëdha
Zhapiu i ngathët
Zhapiu me tre vija
Zhapiu i gjelbër
Podarcis erhardii
Hardhuca e mureve
Hardhuca bishtgjatë
Hardhuca e barit
Zhapiu që lind këlysh
Zhapi këmbëvogël