• English
  • Shqip

Shigjeta e shkurtër

Shigjeta e shkurtër
Shigjeta e shkurtër (Hierophis gemonensis) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona kodrinore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.