• English
  • Shqip
Shigjeta e gjatë
Shigjeta e gjatë (Dolichophis caspius) është një gjarpër jo-helmues i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona kodrinore. Prezenca e saj në zonat malore të Shqipërisë është më pak e zakonshme. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.