• English
  • Shqip

Nëpërka me lara e malit

Nëpërka me lara e malit
Nëpërka me lara e malit (Vipera berus) e njohur edhe i nëpërka e malit me lara të ndërprera është një gjarpër helmues i shpërndarë në livadhet e zonave alpine. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.