• English
  • Shqip

Nëpërka e vogël e malit

Nëpërka e vogël e malit

Nëpërka e vogël e malit (Vipera ursinii) është një gjarpër helmues që deri më tani është gjetur vetëm në
livadhet alpine të Malit të Korabit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.