• English
  • Shqip
Gjarpri i zi
Gjarpri i zi (Coronella austriaca) është jo-helmues dhe gjendet në zonat malore me lartësi mbi 1000m. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.