• English
  • Shqip
Gjarpri i verbër
Gjarpri i verbër (Xerotyphlops vermicularis) është një gjarpër i shpërndarë nga zonat kodrinore të Tiranës deri në Sarandë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.