• English
  • Shqip

Gjarpri i verbër

Gjarpri i verbër (Xerotyphlops vermicularis) është një gjarpër i shpërndarë nga zonat kodrinore të
Tiranës deri në Sarandë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.