• English
  • Shqip

Gjarpri i madh i ujit

Gjarpri i madh i ujit
Gjarpri i madh i ujit (Natrix natrix) është një gjarpër jo-helmues shumë i shpërndarë në vendin tonë. Ushqehet kryesisht me amfibë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.