• English
  • Shqip

Bolla me katër vija

Bolla me katër vija

Bolla me katër vija (Elaphe quatuorlineata) e njohur ne disa zona të Shqipërisë edhe si rrëshaja, është
një gjarpër jo-helmues i shpërndarë kryesisht në ultësira dhe zona kodrinore. Prezenca e saj në zonat
malore të Shqipërisë është më pak e zakonshme. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN
është afër kërcënimit me zhdukje.