• English
  • Shqip

Bolla laramane

Bolla laramane (Zamenis situla) konsiderohet gjarpri më i bukur i Evropës. Rrallë gjendet në Shqipëri,
kryesisht në zonat kodrinore dhe malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është
LC.