• English
  • Shqip
Bolla laramane
Bolla laramane (Zamenis situla) konsiderohet gjarpri më i bukur i Evropës. Rrallë gjendet në Shqipëri, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.