• English
  • Shqip
Biroja
Biroja (Malpolon insignit) është një gjarpër gjysmë-helmues i shpërndarë nga zonat bregdetare në zonat kodrinore. Ai ka një dhëmb injektimi shumë primitiv që gjendet në pjesën e pasme të gojës. Helmi injektohet kur preja është gëlltitur. Ai është i shpërndarë përgjatë ultësirës perendimore të Shqipërisë. Mund të gjendet edhe përgjatë luginave të rrjedhës së sipërme të lumenjve. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.