• English
  • Shqip

Gjarpërinjtë e Shqipërisë

Gjarpri i verbër


Lexo më shumë

Eryx jaculus


Lexo më shumë

Gjarpri i zi


Lexo më shumë

Shigjeta e gjatë


Lexo më shumë

Bolla me katër vija


Lexo më shumë

Shigjeta e shkurtër


Lexo më shumë

Biroja


Lexo më shumë

Gjarpri i madh i ujit


Lexo më shumë

Gjarpri i vogel i ujit


Lexo më shumë

Shigjeta e hollë


Lexo më shumë

Gjarpri me lara


Lexo më shumë

Bolla e shtëpisë


Lexo më shumë

Bolla laramane


Lexo më shumë

Nëpërka


Lexo më shumë

Nëpërka me lara e malit


Lexo më shumë

Nëpërka e vogël e malit


Lexo më shumë