• English
  • Shqip

Gjarpërinjtë e Shqipërisë

Gjarpri i verbër
Eryx jaculus
Gjarpri i zi
Shigjeta e gjatë
Bolla me katër vija
Shigjeta e shkurtër
Gjarpri i madh i ujit
Gjarpri i vogel i ujit
Shigjeta e hollë
Gjarpri me lara
Bolla e shtëpisë
Bolla laramane
Nëpërka
Nëpërka me lara e malit
Nëpërka e vogël e malit