• English
  • Shqip

Breshkujza

Breshkujza (Emys orbicularis) është një breshkë e ujrave të ëmbla me një shpërndarje të gjerë në
Shqipëri. Ajo gjendet nga zonat e ulëta deri në zonat kodrinore, me përjashtim të zonave malore. Ajo
ushqehet kryesisht me peshq, gaforre dhe insektet e ujit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është afër kërcënimit.