• English
  • Shqip

Breshkujza

Breshkujza (Mauremys rivulata) gjendet vetëm përgjatë ultësirës peredimore, nga Shkodra në Sarandë.
Ajo ushqehet kryesisht me peshq, gaforre dhe insektet e ujit. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë
lloj sipas IUCN është LC.