• English
  • Shqip

Breshka tokës

Breshka tokës (Testudo hermanni) e njohr edhe si breshka e zakonshme apo breshka e ugareve, është një
zvarranik i shpërndarë nga zona bregdetare deri në zonat me lartësi 1000 m mbi nivelin e detit (Ersekë).
Ajo ushqehet me bimë. Shpërndarja e saj u zvogëlua në zonat kodrinore të cilat u shpyllëzuan ose u
kthyen në tarraca gjatë periudhës komuniste. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN
është afër kërcënimit me zhdukje.