• English
  • Shqip
Breshka malore
Breshka malore (Testudo marginata) është një lloj breshke që gjendet vetëm në zonat e rajonit të Sarandës. Ka abundance të ulët dhe ushqehet me bimë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.