• English
  • Shqip

Breshka malore

Breshka malore (Testudo marginata) është një lloj breshke që gjendet vetëm në zonat e rajonit të
Sarandës. Ka abundance të ulët dhe ushqehet me bimë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është LC.