• English
  • Shqip

Eretmochelys imbricata

Eretmochelys imbricata është një breshkë detare që i përket familjes Cheloniidae. Është i vetmi lloj që
jeton sot nga gjinia Eretmochelys.
Kjo breshkë është raportuar vetëm një herë për Shqipërinë nga Gasc et al. (1997).
Eretmochelys imbricata konsiderohet si lloj i rrezikuar në mënyrë kritike nga IUCN.