• English
  • Shqip
Eretmochelys imbricata
Eretmochelys imbricata është një breshkë detare që i përket familjes Cheloniidae. Është i vetmi lloj që jeton sot nga gjinia Eretmochelys. Kjo breshkë është raportuar vetëm një herë për Shqipërinë nga Gasc et al. (1997). Eretmochelys imbricata konsiderohet si lloj i rrezikuar në mënyrë kritike nga IUCN.