• English
  • Shqip

Materialet shkencore

Materialet shkencore

Lista më poshtë detajon të gjitha botimet të cilat ekipi I SHHSH ka udhëhequr ose ka kontribuar. Ju lutemi vini re se secili publikim mund të ketë të kërkesa dhe detyrime të ndryshme të citimit të të drejtës së autorit drejtën e autorit; sigurohuni që të kontrolloni botimin përkatës për të drejtat e citimit dhe përdorimit.