• English
  • Shqip

Tritoni i alpeve

Tritoni i alpeve

Tritoni i alpeve (Ichthyosaura alpestris) është një amfib që jeton në liqenet malore të Shqipërisë. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.