• English
  • Shqip

Urodela

Salamandra e zezë
E bukura e dheut
Tritoni i alpeve
Triton i zakonshëm
Tritoni me kreshtë