• English
  • Shqip
Verore
Verore (Hyla arborea) e njohur ndryshe edhe si bretku, gargaliq dhe bretkosa e drurëve është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund të gjendet nga ultësirat perëndimore të Shqipërisë në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është LC.