• English
  • Shqip

Thithlopa

Thithlopa

Thithlopa (Bufo bufo) e njohur edhe si shapulicë është një amfib shumë i shpërndarë në Shqipëri. Mund
të gjendet nga ultësirat perëndimore deri në liqenet malore. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj
sipas IUCN është LC.