• English
  • Shqip

Bretkosa e Shqipërisë

Bretkosa e Shqipërisë

Bretkosa e Shqipërisë (Pelophylax shqipericus, aka P. lessone) e njohur ndryshe edhe si bretkosa e
leshterikut është një amfib sub-endemike I shpërndarë vetëm në ultësirën mes Liqenit të Shkodrës në
veri dhe Orikumit në jug. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është EN.