• English
  • Shqip

Bretkosa e malit

Bretkosa e malit

Bretkosa e malit (Rana temporaria) e njohur ndryshe edhe si bretkosa e kuqërremtë e pyllit, është një
amfib me një shpërndarje në zonat alpine. Statusi i ruajtjes në nivel global për këtë lloj sipas IUCN është
LC.